خط مشی کیفی بیکران راهکار سعادت

 

خط مشی ما عبارتست از ارائه ارزیابی همراه با ارزش افزوده با رعایت: موازین اخلاقی، بی طرفی، ممیزی دوستانه و محترمانه و ثبت اعتبار آن با بکارگیری روشهای نوین مدیریتی به منظور مساعدت صادقانه سازمان مشتری در راستای پوشش دادن معیارهای بین المللی می باشند.

فلسفه وجودی ما ممیزی صدور گواهینامه های مدیریتی با در نظر گرفتن ارزش افزوده(AVA)، در راستای نگهداشت فعالیتهای کسب و کار با رویکرد حفاظت از  حقوق مصرف کنندگان و قانونگذاران می باشند. این امر از طریق اختصاص دادن نیروی انسانی آموزش دیده به مشتریان جهت ارائه خدمات مدنظر آنها قابل دستیابی خواهد بود.

مدیریت ارشد سازمان، با تعهد به رعایت اصول بی طرفی، جهت دستیابی به خط مشی و اهداف، خود و پرسنل سازمان را ملزم به رعایت اصول و موازین اخلاق حرفه ای می داند و از آنها، به عنوان مهم ترین سرمایه سازمان میخواهد به صورت فعالانه در بهبود و ارتقای سیستم کیفی که می تواند روابط سازمان با ذینفعان را به بیشترین حد مطلوب برساند، فعالیت نمایند، تا در ایفای نقش بنیادین خود موفق باشد.      

حجت اله باقری

مدیر عامل