سازمان بیکران راهکار سعادت با هدف فراهم آوري نيازهاي مشتريان در زمينه خدمات ممیزی صدور گواهينامه هاي مدیریتی بين المللي و با تمركز بر روي سيستم هاي مديريتي و كيفيت محصولات ثبت گرديده است.
خدمات قابل ارائه در زمينه مميزي سيستم هاي مديريت این شرکت عبارت است از:
♦ 
سيستم مديريت كيفيت ISO 9001
♦ 
سيستم مديريت كيفيت در صنايع تجهيزات پزشكي ISO 13485
♦ 
سيستم مديريت زيست محيطي ISO 14001
♦ 
سيستم مديريت ايمني و بهداشت شغلی  ISO 45001
♦ 
سيستم تجزیه و تحلیل مخاطرات در صنایع غذایی HACCP
♦ 
سيستم مديريت ايمني و بهداشت در صنايع غذايي ISO 22000
♦ 
راهنمایی هایی برای رسیدگی به شكايت مشتري ISO 10002
♦ 
پایش و اندازه گیری رضایت مشتریان ISO 10004
♦ 
مدیریت کیفیت-راهنماهایی برای مدیریت کیفیت در پروژه ها ISO 10006
♦ 
مدیریت کیفیت-راهنماهایی برای آموزش ISO 10015
♦ 
سيستم مديريت انرژي ISO50001
♦ 
سيستم مديريت ايمني اطلاعات و فن آوري ISO 27001
♦ 
سيستم مديريت كيفيت در منابع نفت، گاز و پتروشيمي ISO/TS 29001
♦ 
نشان حلال
♦  آموزش
بیانیه خط مشی کیفی بیکران راهکار سعادت به شرح زیر میباشد:
خط مشی ما عبارتست از ارائه ارزیابی همراه با ارزش افزوده با رعایت: موازین اخلاقی، بی طرفی، ممیزی دوستانه و محترمانه و ثبت اعتبار آن با بکارگیری روشهای نوین مدیریتی به منظور مساعدت صادقانه سازمان مشتری در راستای پوشش دادن معیارهای بین المللی می باشند
فلسفه وجودی ما ممیزی صدور گواهینامه های مدیریتی با در نظر گرفتن ارزش افزوده(AVA)، در راستای نگهداشت فعالیتهای کسب و کار با رویکرد حفاظت از حقوق مصرف کنندگان و قانونگذاران می باشند. این امر از طریق اختصاص دادن نیروی انسانی آموزش دیده به مشتریان جهت ارائه خدمات مدنظر آنها قابل دستیابی خواهد بود
مدیریت ارشد سازمان، با تعهد به رعایت اصول بی طرفی، جهت دستیابی به خط مشی و اهداف، خود و پرسنل سازمان را ملزم به رعایت اصول و موازین اخلاق حرفه ای می داند و از آنها، به عنوان مهم ترین سرمایه سازمان میخواهد به صورت فعالانه در بهبود و ارتقای سیستم کیفی که می تواند روابط سازمان با ذینفعان را به بیشترین حد مطلوب برساند، فعالیت نمایند، تا در ایفای نقش بنیادین خود موفق باشد.
مدیر عامل